27 februari 2021

Select your Top Menu from wp menus
Lint notarissen

Moeilijke zaken die je liever goed geregeld wil hebben

Het belang van een levenstestament is belangrijk wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, Het gaat om het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die namens de persoon beslissingen neemt.

Lint notarissen

Regio – Verlaging van de eigen bijdrage, de wet langdurige zorg. Voorkom dat de langstlevende een te hoge bijdrage moet betalen en dat daardoor de erfenis lager uitvalt.

Lint notarissen; Levenstestament

Regio – Voorkom dat uw vermogen onder bewind gesteld moet worden en dat er een bewindvoerder aangesteld wordt. Regel deze zaken vooraf met de notaris.

Lint notarissen: Veelgestelde vragen

Regio – Lint Notarissen behandelt veelgestelde vragen over het huwelijksvermogensrecht.Voorkom verrassingen en regel de huwelijksvoorwaarden!

De notaris: Vrijstelling schenkingsrecht

Regio – De regels omtrent de nieuwe vrijstelling van het schenkingsrecht zijn heel ingewikkeld en daarom is het ontzettend belangrijk dat u zich wendt tot uw notaris.

Nieuwe wet: bescherming erfgenamen

Regio – Bescherming erfgenamen tegen schulden. Lint notarissen vertelt over de nieuwe wet BES en adviseert erfgenamen een erfenis beneficiair te aanvaarden.

Notaris: gemeenschap van goederen

Regio – Trouwen in gemeenschap van goederen betekent niet meer samen alles delen. Vermogen en schulden voor het huwelijk blijven ook tijdens het huwelijk privé.

Notaris tijdig inschakelen

Regio – Woningverkopers lopen soms te laat tegen problemen aan. Zoals het inschrijven van een akte bij scheiding. Dat kan een flinke boete opleveren. Schakel op tijd de notaris in!

Notaris: samenlevingscontract

Regio – Een huis kopen is leuk. Koop je samen een huis, dan is het belangrijk om de zaken goed te regelen door middel van een samenlevingscontract. zorg voor juridische zekerheid.

De notaris vertelt over oude testamenten

Regio – Met de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 is geregeld dat bij gehuwden al het vermogen automatisch naar de langstlevende gaat.

Lint notarissen: volmacht

Regio – Via een volmacht kan de notaris, accountant of vertrouwenspersoon uw zaken behartigen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

De familiebank, oplossing voor nieuwe generatie

Regio – Tegenwoordig is het moeilijker om een hypotheek te krijgen. De familiebank geeft ouders de mogelijkheid om hun kinderen geld te lenen voor de hypotheek.